Home 

PXE server installeren

Installatie en configuratie

 Here the order of securing data from a crashed PC or laptop.
And then reinstall it. (English)
|
Het veilig stellen van bestanden. en de PC / laptop opnieuw inrichten zonder deze open hoeven te maken.

Het maken van een bootable USB stick met een virtuele Windows 8 of 10.


Hier de volgorde van het veilig stellen van data van een gecrashte PC of laptop.
Om die daarna opnieuw te installeren.

Bij Komp u ter hulp wordt de map mijn documenten standaard verplaatst naar de D.
De administrator wordt geactiveerd en ook die documenten worden verplaatst naar de D.
I-tunes wordt ook op de D ge´nstalleerd voor de betaalde muziek.
Van de C wordt een complete kopie gemaakt met Macrium Reflect die ook op de D staat.
Dat totale pakket op D van een nieuw ingerichte computer met de laatste Windows versie wordt in een map op de NAS geplaatst.


Start de machine met de bootable W10 (of W8) USB stick.
Als je opstart met die USB stick wordt de netwerkkaart automatisch geactiveerd.
Dat opstarten van die virtuele Win 8.1 kan ook met de PXE server.


 

Stel de data veilig door die op een NAS of een harddisk in een dockstation op te slaan.Harddisk opnieuw partioneren en eventueel van GPT naar MBR.
Na het opstarten met die USB stick en nadat de bestanden veilig gesteld zijn, kan je proberen of je dat met schijfbeheer kan regelen.
Als het een UEFI BIOS is, dan moet je dat wijzigen.
Security Disabled en eventueel Legacy aanvinken.
Dan start je op met die USB stick en probeer je dat met schijfbeheer.
Lukt dat niet, dan browse je naar die USB stick en open je de map NPE_free.
Installeer NubiPartitionEditor_free.
Dan kan je daarmee werken als met Minitool en de partities aanpassen.
Minitool free werkt niet met die USB PE versie. NPE we
lMaak een C van 75 GB met daarnaast een systeempartitie van 500 mb waarvan je de letter verwijdert en van het resterende een D.

J
e kan de laatste NubiPartitionEditor_free hier downloaden
Kopieer van de NAS het pakket met de image van de laatste Windows 10 versie (incl. Office etc.) met die overige mappen naar D.Start Macrium Reflect via de PXE server en zet die image van D op C 
Dat kan ook met een Macrium Rescue disk maar als je geen CD/DVD in die laptop hebt gebruik je een externe DVD met USB of de PXE server.


 Start de machine op.

Controleer of je alle drivers hebt en activeer Windows 10 en Office.
Pas via schijfbeheer de grootte van de C partitie aan indien nodig.
Verwijder de image van D die je van de NAS hebt gekopieerd.
Verwijder de oude herstelpunten en maak een nieuwe aan.
Maak een nieuwe image van die C op D.

 

 


English

Creating a bootable USB stick with a virtual Windows 8 or 10

Here the order of securing data from a crashed PC or laptop.
And then reinstall it.

At Komp u ter hulp the folder my documents is moved to the D by default.
The administrator is activated and these documents are also moved to the D.
I-tunes is also installed on the D for paid music.
A complete copy of the C is made with Macrium Reflect which is also on the D.
That total package on D of a newly equipped computer with the latest Windows version is placed in a folder on the NAS.Start the machine with the bootable W10 (or W8) USB stick 
When you start with that USB stick, the network card is automatically activated.
You can also start the virtual Win 8.1 with the PXE server,


 

Secure the data by storing it on a NAS or harddisk in a docking station.Re-partion a hard disk and possibly from GPT to MBR.
After booting with that USB stick and after the files are secured, you can try if you can arrange this with disk management.
If it is a UEFI BIOS, you need to change it.
Security Disabled and possibly tick Legacy.
Then you start with that USB stick and try that with disk management.
If not, browse to that USB stick and open the folder NPE_free.
Install NubiPartitionEditor_free.
Then you can use it as with Minitool and edit the partitions.
Minitool free does not work with that USB PE version. NPE does. Make a C of 75 GB with next to it a systempartition from 500 mb (remove the letter) and a D.

Download the latest NubiPartitionEditor_free if you want.
Copy from the NAS the package with the image of the latest Windows 10 version (incl. Office etc.) with the other folders to D.Start Macrium Reflect via the PXE server and set the image from D to C
This is also possible with a Macrium Rescue disk but if you don't have a CD/DVD in that laptop you use an external DVD with USB or the PXE server.

 
Start up the machine.
Check if you have all the drivers and activate Windows 10 and Office
Use disk management to adjust the size of the C partition if necessary
Delete the image of D you copied from the NAS.
Delete the old restore points and create a new one.
Create a new image of that C on D.